Algemene voorwaarden

Verbouwingsvergunning.nl is onderdeel van millimeter www.mllmtr.nl.

Met millimeter begeleiden wij opdrachtgever in een verbouwingstraject van ontwerp tot realisatie. verbouwingsvergunning.nl brengt ons in contact met opdrachtgever die enkel op zoek zijn naar een omgevingsvergunning.

 

Opdracht

De opdrachtgever geeft millimeter opdracht tot het verrichten van de gespecificeerde werkzaamheden. Op deze opdracht is de DNR 2011, eerste herziening juli 2013 “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur” van toepassing. Maakt voor het vervullen van de opdracht het aanstellen van adviseurs wenselijk, dan bepalen de opdrachtgever en millimeter in onderling overleg de aan te stellen adviseurs en welke werkzaamheden er verricht moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan constructeurs en/of bouwfysisch adviseurs. Het bekostigen en het verlenen van opdrachten aan adviseurs en de honorering zijn niet opgenomen in deze offerte.

Planning

Aan het begin van de samenwerking wordt het project ingepland. De planning, wensen en uitgangspunten van het project worden tijdens het ‘startgesprek’ besproken. De voorgestelde planning is onder voorbehoud van tijdige besluitvorming en informatieverstrekking. De voortgang van de werkzaamheden zijn afhankelijk van gemeentelijke procedures, complexiteit in de uitvoering, werkbaar weer, moment van ontvangen betalingen en derden.

Advieskosten

Het honorarium is voorgesteld op een inschatting van de gespecificeerde werkzaamheden. De prijzen zijn berekend op een door ons ingeschat aantal uren. Werkzaamheden worden verrekend op basis van bestede tijd tegen een uurtarief van €90,-exclusief BTW. Het uurtarief is vast tot een jaar na versturen van deze offerte. Indien een project of onderdelen hiervan worden vertraagd tot na deze termijn, dan kan het resterende gedeelte van het honorarium worden verhoogd met het bouwkostenprijsindexcijfer tot op het moment van continuering.

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

Gegevens achterlaten

U laat uw gegevens voor ons achter

Vrijblijvend adviesgesprek

Op de gekozen datum/tijdstip

h

Gegevens aanvullen

U geeft aanvullende gegevens

Bouwtekening

U ontvangt de bouwtekening binnen de afgesproken termijn
Laat hier uw gegevens achter voor vrijblijvend advies

$

Tevreden klanten vinden wij erg belangrijk

Met een realisatie van meer dan 500 bouwtekeningen en aanvragen kunnen wij zeggen dat iedereen tevreden is met onze aanpak

* Wij nemen vrijblijvend contact met u op om u te adviseren over de aanvraag, mocht u geinteresseerd zijn dan vragen wij u om aanvullende gegevens om een bouwtekening te realiseren en de aanvraag van de vergunning in gang te zetten.